Het project richt zich op de aanleg van infrastructuur voor transport en opslag van CO2. Doel is een verzamelleiding door het Rotterdamse havengebied aan te leggen waarop verschillende bedrijven kunnen aansluiten om hun CO2 aan te leveren. Het geheel wordt opgezet als een ‘open’, non-discriminatoir systeem.

Uitnodiging om uw interesse kenbaar te maken

Doel van het ‘Expression of Interest’ proces is om helder te krijgen welke bedrijven geïnteresseerd zijn en wanneer zij hoeveel transport- en opslagcapaciteit voor CO2 zouden willen contracteren.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om CO2 te leveren aan het transport- en opslagsysteem wordt gevraagd dat kenbaar te maken door onderstaande documenten te downloaden en voor 1 april 2019 ingevuld terug te sturen naar customers@rotterdamccus.nl.